Windykacja pozasądowa

Profesjonalne negocjacje przeprowadzone przez wyszkolonych mediatorów pozwalają skutecznie odblokować przepływ środków na konto bez uszczerbku dla stosunków z danym kontrahentem. Model biznesowy, którym się kierujemy powoduje, że nasi lokalni agenci są nastawieni na rezultat – gdy sytuacja tego wymaga, w grę wchodzą bardziej zdecydowane działania. Windykujemy należności w relacjach B2B, B2C oraz C2C i to bez opłaty wstępnej.

Metody windykacyjne są dobierane indywidualnie. Jest to zdeterminowane przez kilka czynników:

  • lokalne przepisy – przepisy wyznaczają granice uprawnień windykatorów, w związku z czym wierzytelności z różnych państw mogą wymagać zastosowania innych środków nacisku. Lokalni agenci doświadczeni w windykacji i wspierani przez prawników dokonują wszystkich czynności dozwolonych przez prawo;
  • miejscowe zwyczaje– kultura biznesowa danego państwa, a nawet regionu determinuje skuteczność negocjacji. Docierając do dłużnika poprzez agenta mieszczącego się jak najbliżej jego miejsca zamieszkania zwiększamy szanse powodzenia procesu windykacji polubownej;
  • rodzaj wierzytelności – postępowanie windykacyjne wobec osoby prywatnej wygląda inaczej niż metody stosowane wobec korporacji. W inny sposób podchodzi się do dłużników z rynku nieruchomości i tych z branży TSL. Sieć agentów wyspecjalizowanych w windykacji wierzytelności z danej branży podnosi skuteczność tych działań i przyspiesza całą procedurę;
  • skala uciążliwości – jeśli zajdzie taka potrzeba dłużnik musi przeciwstawić się niedogodnościom, które go spotykają w kraju (np. giełda wierzytelności) i zagranicą (obciążające wpisy w zagranicznych rejestrach dłużników).

Każda branża rządzi się swoimi prawami. Nie obawiaj się, że ze względu na hermetyczność środowiska biznesowego, w którym się obracasz domaganie się terminowych wpłat nadszarpnie Twój wizerunek. Profesjonalne podejście do zarządzania wierzytelnościami przyniesie odwrotny skutek. Oprócz agencji, które zajmują się odzyskiwaniem wierzytelności w danym kraju, współpracujemy z agencjami wyspecjalizowanymi w mediacjach gospodarczych danej branży.

W przypadku windykacji osób fizycznych podejmujemy się różnych działań od zaległości związanych z obrotem nieruchomości (zaległe czynsze, podatki), przez wierzytelności medyczne, ubezpieczenia, kredyty i pożyczki po alimenty. Prawo dotyczące windykacji osób fizycznych bywa bardziej restrykcyjne niż to w stosunku do podmiotów gospodarczych, dlatego tym bardziej należy dociekać swoich praw. Dla nas nieistotne jest czy dłużnik jest obywatelem kraju, w którym przebywa.

Korzyści:

  • Zaoszczędź swój czas, a będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju swojej firmy zamiast martwić się zaległymi płatnościami
  • Zadbaj o swoje nerwy, rozwiązanie problemów powierz profesjonalistom
  • Łatwo chroń swoje pieniądze. Zanim zainwestujesz kolejne środki w postępowanie sądowe wykorzystaj możliwości polubowne
  • Odzyskaj, co Twoje. Dzięki zasadzie no cure no pay możesz tylko zyskać

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą