Monitoring płatności

Co zrobić gdy kontrahent nie płaci w terminie? Stała kontrola wpływów jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie interesów z kontrahentami i uniknięcie zatorów płatniczych.

Stosowana przez nas metoda monitoringu pozwala kontrolować wpłaty od dnia wystawienia faktury do dnia zapłaty, a dodatkowo weryfikować naszych przyszłych kontrahentów pod kątem ich rzetelności płatniczej. Z większością kontrahentów kontaktujemy się w jego ojczystym języku, co dodatkowo podnosi skuteczność.

Nasze usługi koncentrują się na dyscyplinowaniu partnerów handlowych do zapłaty poprzez regularne przypominanie o terminach płatności, a w razie uchybienia ustalonemu terminowi spłaty, bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie klienta oraz ostrzeżenie dłużnika o zaistnieniu opóźnienia w płatności i jego skutkach.

 

Korzyści:

  • Odciąż dział księgowości i dział prawny od męczącego kontaktu z kontrahentem
  • Skutecznie zmotywuj dłużnika do zapłaty długu
  • Zmniejsz ryzyko utraty płynności finansowej
  • Zadbaj o prawidłowe relacje z kontrahentem

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą