Audyt umów

Prewencja jest najlepszym sposobem zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami. Z doświadczenia wiemy, że dobrze napisana lub sprawdzona pod kątem zagrożeń umowa handlowa może skutecznie zabezpieczyć nie tylko przed brakiem płatności w terminie, ale również przed bardziej dotkliwymi sankcjami – wliczając kary umowne, przedawnienie roszczeń, czy wątpliwości co do tego, które prawo znajdzie zastosowanie w sprawie. W obrocie międzynarodowym różnice wynikające z odmienności prawnych i ograniczające zaufanie wątpliwości co do partnera mogą skutecznie przekreślić dojście umowy do skutku lub negatywnie wpłynąć na jej wykonanie.

Usługa audytu umów ma na celu:

  • zabezpieczenie interesów klienta przez sporządzenie dla niego projektu umowy, która w jak najlepszym stopniu zabezpieczy jego interesy
  • zaopiniowanie ryzyk wynikających z umowy już sporządzonej albo nawet już zawartej.

Doradzamy przy umowach przedwstępnych, ramowych, regulaminach czy ogólnych warunkach umów. Usługa wykonywana jest w oparciu o wybrane przez strony transakcji właściwe prawo oraz każdorazowo w oparciu o zgodność z prawem międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa Unii Europejskiej, oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Korzyści:

  • Ogranicz ryzyko dodatkowych kosztów np. wysokich kar umownych
  • Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach
  • Nie trać czasu na interesy, które nie mają szansy powodzenia

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą